Stiller spørsmål rundt oppfølgingen av legekontoret: – Jeg forventer at kommunen tar tak

Mener kommunen må ta et større ansvar for å bedre forholdene ved Aurskog legekontor.