Stenger gjenvinningstasjoner

Søppeldunkene vil fortsatt tømmes, men ROAF stenger sine gjenvinningsstasjoner fra 14. mars. Foto: ROAF

Søppeldunkene vil fortsatt tømmes, men ROAF stenger sine gjenvinningsstasjoner fra 14. mars. Foto: ROAF

ROAF stenger sine gjenvinningsstasjoner fra og med lørdag 14. mars. Ordinær avfallsinnsamling opprettholdes.

DEL

I en pressemelding ROAF (Romerike Avfallsforedling) går det fram at gjenvinningsstasjonene i Aurskog-Høland, Sørum, Fet og i de øvrige kommunene er stengt fra 14. mars.

Tiltaket innføres for å hindre spredning av koronaviruset.

Miljøbilkjøringen innstilles fra 16. mars. Kommende hentinger av farlig avfall og småelektronikk vil således ikke bli gjennomført.

– Dette er et risikoreduserende tiltak for å opprettholde drift i de mest kritiske operasjonene, som avfallsinnsamling og avfallsbehandling, samt for å bidra til redusert spredning av viruset, heter det i pressemeldingen fra ROAF.

– Avfallsinnsamling og avfallsbehandling er en del av samfunnskritiske funksjoner, og i en situasjon med omfattende smittespredning er det viktigere enn noen gang at avfallsinnsamlingen fungerer, og at renovatører og driftspersonell holder seg friske.

Det opplyser Line Malmo, kommunikasjonsdirektør i ROAF, som ber om innbyggernes hjelp for å opprettholde tjenestetilbudet:

  • Sørg for at avfallet er forsvarlig emballert i poser før du kaster det i avfallsbeholderen din, og knyt posene ekstra godt. Da beskytter du renovatører og operatører mot potensiell smitte fra avfallet.
  • Ikke sett fra deg avfall ved siden av overfylte beholdere. Det tiltrekker seg fugler og skadedyr, og renovatørene utsettes for nærkontakt med avfallet når de må rydde opp etter deg.
  • Kast aldri avfall i naturen, men bruk søppelkassene i nærheten. Finner du ingen, ta med deg avfallet hjem og kast det der.
  • Sørg for god sortering av avfallet ditt. Matavfall i grønne poser, papir i egen beholder, glass- og metallemballasje i returpunkt for dette. Plastemballasjen skal kastes sammen med øvrig restavfall.


– Det er ikke mer enn en kortvarig stans i innsamlingen som skal til, før avfallsbeholdere, brønner og containere blir overfylte. En stans i både avfallsinnsamling og avfallsmottak kan i tillegg til fare for økt smittespredning, også medføre betydelig risiko for skade på natur og miljø.

Artikkeltags