I 25 år har navnestriden vært et faktum – snart kan den få sin ende

Skal det hete Hveinemo eller Vennemo? Bjørkenes eller Bjerkenes? Haraton eller Hareton? Navnesaken har rullet i 25 år, og nå skal Kartverket forsøke å bringe dette på det rene i løpet av våren.