Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) slo et slag for IKT-sikkerhet da hun talte på DSBs samfunnssikkerhetskonferanse mandag. Hun viste til at både det offentlige, private aktører og enkeltpersoner må jobbe sammen for å unngå påvirkning fra utenlandske aktører.

– Vi må alle trykke på oppdater på mobilen vår, på iPaden vår, og på både PC-en på jobben og hjemme, så bidrar vi til å redusere trusselen fra makter som vi ikke ønsker at skal påvirke oss på noe som helst vis, sa Tybring-Gjedde, som er Norges første samfunnssikkerhetsminister.

– Både åpenlyst og fordekt

Hun påpekte at 90 prosent av vår infrastruktur er på private hender, og at det dermed er helt avgjørende at private virksomheter også er en del av myndighetenes beredskapsarbeid.

– Samfunnets sårbarhet overfor cyber-relaterte trusler blir stadig større, slo Tybring-Gjedde fast.

Et eksempel som ble trukket fram, var dataangrepet mot Helse sørøst i begynnelsen av fjoråret. Men statsråden er også bekymret over mer utradisjonelle metoder.

– Valg påvirkes, falske nyheter spres, demonstrasjoner startes av fremmede makter, og kritikere mobbes på sosiale medier. Eksemplene er svært mange, og virkemidlene er både åpenlyse og fordekte, de er både militære og ikke-militære. Kreativiteten i bruken av disse virkemidlene har økt, slo hun fast.

– Menneskelig aktivitet påvirker klima

Den ferske Frp-statsråden ble etter utnevnelsen for to uker siden konfrontert med at hun tidligere har vært både unnvikende og uklar om menneskelig aktivitet er årsaken til klimaendringene.

Nå tilbakeviser hun nok en gang dette.

– Jeg tror at klimaendringene finnes, og jeg tror også at menneskelig aktivitet påvirker klima. Hvis det er journalister til stede, sier jeg det nå i en sal med over 600 tilhørende, så nå må dere begynne å tro på meg, sa Tybring-Gjedde fra talerstolen under konferansen.

– Kan forvolde stor skade

Hun trakk fram nettopp klimaendringer som en viktig utfordring i beredskapsarbeidet.

– Klimaendringene utfordrer oss, og de kan forvolde veldig stor skade. 2018 var en av de mest krevende skogbrannsesongene noensinne. Vi hadde en rekordtørr sommer, som ble etterfulgt av en rekordvåt høst, med flom flere steder, sier Tybring-Gjedde som takket alle – både frivillige og profesjonelle – som jobbet hardt for å håndtere krisene.

Statsråden kan forsikre om at hun skal følge nøye med på et bredt spekter av områder framover.

– Jeg kan love dere at dere har fått en samfunnssikkerhetsminister som er redd for alt mulig rart. Vennene mine sier at «Nå kan de bare slappe av i Norge, for Ingvil er redd for absolutt alt. Så hun er oppvakt på alle områder og kommer til å følge med absolutt overalt».