– Det betyr jo at i pandemien har folk kanskje funnet roen til å ville …, eh, ja, gjøre prioriteringer til å gjøre familien større, sier statsminister Solberg til NTB.

Tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag, viste at det ble født 14.578 barn i andre kvartal, mot 14.003 i 2020. Økningen er dermed på 4,11 prosent, og fødselstallet er nå på sitt høyeste siden tredje kvartal i 2019.

– Dette er veldig bra. Det er veldig fint å se at de går opp i en del distriktsfylker som har slitt med nedgang i fødselstallene, sier statsministeren, som har engasjert seg for at nordmenn skal lage flere barn – blant annet i nyttårstalen i 2020.

Distriktsoppgang

I nesten alle fylker, med unntak av Innlandet og Vestfold og Telemark, har fødselstallet gått opp fra i fjor. Nordland er fylket med den klart største økningen.

Mellom januar og juni økte antallet fødsler i Nordland med nesten 20 prosent, ifølge tall NTB hentet inn tidligere i år. Lofoten sykehus hadde nesten dobbelt så mange fødsler i første halvår i år som på samme tid i fjor.

SSB har tidligere uttrykt overraskelse over de stigende fødselstallene – etter et år med koronapandemi.

– Jeg har jo snakket med noen av dem som har sagt at de som har fått barn nå. At det var liksom når pandemien slo inn, at de tenkte at dette kanskje var det gylne øyeblikket. De hadde kanskje tenkt på å få barn, men utsatt det litt, sier Solberg.

Optimisme

Hun mener dette kan tyde at Norge er preget av en optimisme til tross for at vi har vært gjennom en koronaperiode.

– Normalt går gjerne fødselstallene ned når det er den type hendelser. Men det er jo en grunnleggende optimisme.

Ikke overraskende er det kvinner i alderen 30–34 år som føder flest barn. Det er også i denne gruppa at økningen er størst.

Arbeidsplasser

Solberg trekker fram nye satsinger som en mulig årsak til at fødselstallene stiger i fylker som Nordland.

– Der er det jo veldig mange nye arbeidsplasser som kommer. Det er veldig mange lovende satsinger. Det kan jo være at det også bidrar, at folk tenker at nå er vi her hvor vi kommer til å være lenge.

– Tror du at de har tenkt på deg og den oppfordringen du kom med når de har bestemt seg for å lage barn?

– Nei, jeg tenker at den oppfordringen først og fremst skal ligge i underbevisstheten om at vi som samfunn gjerne vil at vi får flere barn.

(©NTB)