Veimillionene i Statsbudsjettet – dette får Romerike

Flere tog, lengre tog og bedre regularitet på jernbanen. Det er de største samferdselsnyheten for Romerike i Statsbudsjettet. Når det gjelder veiene våre er det heller mindre.