– Står i fare for å legge ned deler av legevakta

Mangel på smittevernutstyr gjør at kommunen må prioritere hvilke helsetilbud de kan holde åpent.