Stadig flere sør- og østlendinger ønsker å vaksinere seg mot skogflotten.

Skogflottencafelitt (TBE-virussykdom) har fått mer oppmerksomhet de siste tre årene. Det melder Apotekerforeningen.

I første halvår 2019 har antall vaksiner solgt i apotek økt kraftig , sammenlignet med de foregåegående årene. Økningen er på 91 prosent fra 2018. Sammenlignet med første halvår 2016 er det en tredobling.

Årets vaksinesalg tilsier at omkring 7500 personer har tatt vaksinen hittil i år.

Størst andel vaksinerte finner vi i aldersgruppene 5-15 år og 55-75 år.

I Folkehelseinstituttets anbefalinger står følgende:

Det bør vurderes å gi TBE-vaksine til barn og voksne som ferdes mye i skog og mark og som erfaringemessig ofte blir bitt av flått langs kysten av Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold.

Apotekerforeningen melder at det også i Oslo, Akershus og Østfold har blitt mer vanlig å ta vaksinen.