Fra og med april var det en stor nedgang i antall jobber her i landet som følge av koronakrisen. Pilene fortsatte å peke nedover de neste månedene, men tallene for juni og juli tyder på at nedgangen ser ut til å ha bremset opp, viser foreløpige tall fra en eksperimentell månedsstatistikk fra SSB.

For juni og juli ser jobbfallet ut til å ha stabilisert seg på rundt 5 prosent, sammenlignet med samme måneder i 2019.

Serveringsbransjen

Det er imidlertid store forskjeller mellom bransjene. Innen overnatting og servering forsvant nesten hver fjerde jobb, 23,8 prosent, fra juli i fjor til juli i år.

Nedgangen har også vært stor innen feltet forretningsmessig tjenesteyting, som blant annet omfatter utleie av arbeidskraft. Her har antall jobber gått ned med 15 prosent fra juli i fjor til juli i år.

Innen kultur, underholdning, fritidsaktiviteter og andre bransjer som omfattes av det SSB betegner som personlig tjenesteyting, har drøyt en av ti jobber forsvunnet.

Unge og eldre

Særlig de unge har blitt rammet av jobbnedgangen. Det har vært en stor nedgang i antall nyansettelser blant unge. I juni og juli var antall jobber blant personer under 25 år henholdsvis 11 og 9,4 prosent lavere enn i samme måneder i fjor.

Statistikken viser også at det har blitt færre deltidsjobber og mindre bruk av tilkallingsvikarer.

Samtidig har det vært en stor økning i avsluttede arbeidsforhold blant personer over 67 år, noe som kan forklares ved at en del eldre nå har valgt å pensjonere seg tidligere.

(©NTB)