Golfklubben ble truet med plogen: Nå har ildsjelene bevist at banen har livets rett

– Dersom budsjettet ikke nås i første driftsår, står plogen klar ved utslaget på hull 1!