Avslører nye planer: River kjøpesenter for å få plass til torg og gågate

Sentrum skal utvikles med gågate og torg. Nå er planforslaget sendt til kommunen.