Dropper salg – rådhuset blir skole

Sørum rådhus blir gjort om til skole.