Barket sammen i skogen

Artikkelen er over 4 år gammel

Bingen Lenseminneforening har i løpet av vinteren felt og barket furutrær som skal brukes i restaureringsarbeidet med lensekar i Glomma. I sluttfasen av dette arbeidet fikk de hjelp av tre elever fra voksenopplæringen i Sørum.