Hemmelig rapport om situasjonen på legevakta: "Uønskede hendelser svært sannsynlig"

Fare for fatale feil, pasienter og ansatte kan utsettes for smitte og det er mangel på nødvendig utstyr.