Retter ny skyts mot ordfører og rådmann

Rune Skansen (KrF) stiller en rekke kritiske spørsmål om kommunens ulovlige innkjøp og mangel på journalføring. – Hva kan vi som politikere gjøre for å sikre oss at slikt ikke skjer igjen, spør Skansen.