I Aurskog for 86 år siden: – Folk måtte legge fra seg finstasen og brøyte veien istedet!

1. mai 1933 lå snøen ankeldyp i Aurskog.