Smitteutbrudd ved lokal skole – over 40 elever og ansatte i karantene