– Norge tok sjansen ved å være tidlig ute med å forsøke å etablere en smitteapp. Dessverre lyktes vi ikke med det arbeidet. Det har vi lært av. Og nå går vi videre, sa helseminister Bent Høie (H) på mandagens koronapressekonferanse.

Helsemyndighetene gikk høyt på banen da de lanserte appen kalt «Smittestopp» i midten av april. I løpet av det første døgnet ble den lastet ned av én million nordmenn og håpet var at den skulle forenkle smittesporingsarbeidet betydelig. Det skjedde aldri.

I stedet ble appen stanset etter to måneder av Datatilsynet, som mente at nytteverdien ikke var godt nok dokumentert og la ned forbud mot å behandle personvernopplysninger i appen.

Prøver på nytt

Nå vil helseministeren prøve på nytt, etter råd fra Folkehelseinstitutet (FHI). Det var FHI som ledet arbeidet med å utvikle Smittestopp.

– Vi trenger enda flere virkemidler for å stoppe spredningen av koronaviruset. Regjeringen har derfor besluttet at det skal lages en ny app basert på det internasjonale rammeverket fra Google og Apple. Denne appen er kun for smittesporing, den lagrer ikke data sentralt og er derfor mindre inngripende i personvernet enn Smittestopp var, sier Høie.

En slik app er i tråd med EUs anbefalinger for digital smittesporing, og utviklingen på dette feltet internasjonalt, opplyser regjeringen. Mange land har allerede tatt i bruk Google og Apple sin løsning i sine smittesporingsapper.

– FHI vurderer at dette er den teknologien som gir best teknisk ytelse, og samtidig er minst inngripende på folks personvern, sier Høie.

Kan være klar før nyttår

Utviklingen av den nye appen skal nå legges ut på anbud. FHI anslår at det vil ta åtte uker å utvikle den.

– Målet er at appen skal være klar innen utgangen av året, men vi skal bruke tiden som trengs for å sikre god informasjonssikkerhet og god ivaretakelse av personvernet, sier Høie.

Assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI, understreker at det også er noen utfordringer med Google/Apple-løsningen. Blant annet risikerer man å få en relativt stor andel av falske positiver og falske negativer, altså at folk blir varslet om at de har vært nær koronasmittede uten å ha vært det, eller at de ikke blir varslet, selv om de har vært det.

– Derfor er det viktig å fortsette med manuell smittesporing og viktig at informasjonen i varselet tar høyde for usikkerheten, sier Knudsen.

Opp mot 40 millioner

Målet til myndighetene var at 60 prosent av befolkningen skulle bruke Smittestopp-appen. I begynnelsen av juni hadde 1,57 millioner nordmenn lastet den ned, men aktive brukere var da på rundt 15 prosent av befolkningen. Kort tid senere stengte Datatilsynet den ned.

Det har kostet opp mot 40 millioner kroner å utvikle Smittestopp-appen, opplyste FHI på mandagens pressekonferanse.