– Smitten hos oss er så stabilt lav at det ikke er grunnlag for å innføre nye tiltak i Aurskog-Høland i dag

Den gjeldende koronaforskriften i Aurskog-Høland videreføres.