– Lokaltravet på Bruvollen førstkommende lørdag har blitt utvidet fra å være en ren travdag til Hestens dag i et arrangement der vi legger opp til en dag for hele familien, forteller Tom Berntsen. Sammen med Henrikke Halvorsrud utgjør han duoen i Blaker travselskap som skal jobbe med rekrutteringsarbeidet i det lokale travselskapet.

– Travsporten er for nedadgående også på verdensbasis. Problemene er stort sett de samme over hele fjøla: Rekrutteringen svikter. Slik er det også her i landet. Koronaen har ikke gjort situasjonen noe bedre, uten at travsporten står i noen særstilling her. All frivillig aktivitet sliter med rekrutteringen i kjølvannet av pandemien. For travsporten er realitetene klare: Framtida kan ikke bygges på 70- og 80-åringer, fastslår Tom Berntsen.

Med dette for øyet har Blaker travselskap åpnet for en ren familiedag på Bruvollen lørdag, der den årlige lokalkjøringen, som ble avviklet for første gang i 1951, kun blir en del av aktivitetene.

I tilligg blir de besøkende fristet med både riding, ponnikjøring, aktivitetsløype og litt av hvert annet. Hest og travsporten er en rød tråd.

– Inngangen og tilbudene vi gir er gratis. Her skal ikke kostnader sette noen på utsiden. Det ser vi som veldig viktig, føyer Berntsen til.

Travskole på ønskelista

Parhestene Berntsen og Egeberg forventer ikke at en dag som denne sender Blaker travselskap til himmels igjen.

– Det er en lang og møysommelig jobb vi må i gang med. På sikt, og noe jeg ser på som et veldig viktig tiltak, er målet å få på plass en travskole på Bruvollen rettet mot barn og unge, forteller Tom Berntsen. Han viser til at slike travskoler er noe Det Norske Travselskap ivrer veldig for.

– Målet er å skape større interesse for hest og travsport i nærområdet og gi barn et bredere tilbud til å bli kjent med hester og ponnier. Så langt har vi fått kjøpt inn grunn til travskolen i tilknytning til den eksisterende travbanen. Første steg er tatt. Årets lokalkjøring vil inneholde i alt ti løp, fordelt på seks ordinære travløp, samt to for ponnier og to montéløp.