– Vannledningen ligger svært vanskelig til. Det er ikke sikkerhetsmessig trygt å grave seg ned til den. Ledningen ligger i grøfter som er rundt fem meter dype. Det er til dels flytende leirmasser i disse grøftene.

Det sier nestformann i styret til Dalen Vannverk, Øyvind Sollien til Romerikes Blad onsdag ettermiddag.

Natt til mandag oppdaget vannverket at det hadde vært en lekkasje på hovedvannledningen som beveger seg fra Vestre Jarsjøen i Blaker, men feilen er ennå ikke blitt rettet opp. Dermed er rundt 700 abonnenter fortsatt uten drikkevann.

– Det er selvfølgelig svært beklagelig, men vi håper at å få vann på nettet igjen i løpet av kvelden.

Sollien forklarer at de nå jobber med å legge provisorisk ledning som går rundt den opprinnelige hovedledningen.

– Fram til denne er på plass igjen vil vi levere ut nødvann ved renseanlegget i Hølandsveien, sier Sollien.