Dette er et anslag for strømregningen for en gjennomsnittshusholdning for første kvartal i år. Prisene er uten nettleie. Det er brukt et påslag på spotpris på 6,9 øre per kilowattime (kwh) inkluder mva.

* Strømregningen (ikke medregnet nettleie):

1. kvartal 2021: 4.432 kroner (anslag)

1. kvartal 2020: 1.718 kroner

1. kvartal 2019: 4.316 kroner em class="underscore"/em

* Strømprisen (Oslo og Bergen): uten mva. og påslag:

1. kvartal 2021: 48,2 øre/kWh (anslag)

1. kvartal 2020: 15,3 øre/kWh

1. kvartal 2019: 46,8 øre/kWh

* Strømprisen (Oslo og Bergen): inkludert mva. og påslag:

1. kvartal 2021: 67,2 øre/kWh (anslag)

1. kvartal 2020: 26,0 øre/kWh

1. kvartal 2019: 65,4 øre/kWh em class="underscore"/em em class="underscore"/em

Slik beregner du snitt for nettleie:

2.606 kroner (fastledd) + 41,55 øre per kWh (for februar 2021) og ganger med strømforbruket, for eksempel 20.000 kWh, og deler med 100 = 10.916 kroner.

Tallene er basert på gjennomsnittlig forbruk i husholdning på 20.000 kWh per år. Omtrent 30 prosent av dette er forbruket i 1. kvartal med 6.600 kWh.

Det er tatt utgangspunkt i at forbruket er likt i alle de tre årene, men det vil nok være et par prosent høyere enn vanlig i 2021.

Beregningen er gjort av kraftanalyseselskapet Refinitiv.