Før jul ble det sendt ut gratis tester til foresatte med barn i grunnskolealder. Det betydde at rundt 2.000 barn og unge i Aurskog-Høland ble anbefalt å teste seg før skoleoppstart 3. januar.

Virksomhetsleder Anita S. Ekeheien sier kommunen ikke har tall på hvor mange av de 2000 som faktisk testet seg, men smittevernoverlege Lasse Christensen i Aurskog-Høland er fornøyd med etterlevelsen av råd og anbefalinger:

– Befolkningen i vår kommune har generelt vært flinke til å etterleve råd og anbefalinger. Forhåpentligvis er dette uttrykk for relativt liten smittespredning blant de yngste. Jeg har notert seg sju smittede barn/ungdommer fra barnehager og grunnskole mandag og tirsdag, sier Lasse Christensen.

– De fleste av disse er nærkontakter som blir smittet. Smitten er som oftest kjent fra før, sier virksomhetsleder Anita S. Ekeheien.

Hun tror også at det nok kommer flere positive prøvesvar utover i uken.

Tidligere har skolesjef Mona Andersen i Aurskog-Høland kommune uttalt at «vi har beredskap for det meste og er forberedt på alt» når det gjelder smittesituasjonen i skolene framover.