Aurskog Sparebank er i støtet. Etter årets seks første måneder har lokalbanken et overskudd på 105 millioner kroner før skatt. Det er drøye 20 millioner kroner mer enn samme periode i fjor og det desidert beste halvårsresultatet i bankens historie.

Delårsregnskapet viser at Aurskog Sparebank øker kjerneinntektene og har lavere mislighold og ditto tapskostnader. Bankens forretningskapital, inkludert Eika Boligkreditt, har passert 17 milliarder kroner.

Med sånne tall kan bankens egenkapitalbeviseiere gni seg i hendene. Avkastningen siste 12 måneder er 9,8 prosent, mot 9,4 prosent målt på samme tid i fjor. Beregningen er gjort eksklusiv fondsobligasjoner i egenkapitalen.

– Nå som pandemien synes å være over, er aktivitetsnivået i lokalsamfunnet godt på vei tilbake til normalen. Det er viktig for oss at lokalsamfunnene banken er en del av er aktive samfunn med meningsfulle aktiviteter slik at de er gode steder å vokse opp, bo og leve.

Banken skal fortsette å bidra til å stimulere til aktiviteter i lokalsamfunnet. Det er en grunnleggende del av bankens strategi å støtte lokalsamfunnet ved å gi gaver og sponsorstøtte til allmennyttige formål og bidra til økt aktivitet og verdiskapning, heter det i kvartalsrapporten.