En feiring har festet seg spesielt, nemlig 17. mai 1978

Av