Jeg tvinges ned på gulvet med en øks mot nakken, og en ung kvinne sitter paralysert i et hjørne

Av

I banken, ett minutt over ni.