Utdanningsdirektoratet melder at Arbeiderpartiet fortsatt er det største partiet etter skolevalget 2021, men at det også går mest tilbake sammenlignet med skolevalget i 2017.

Fremskrittspartiet, Venstre og SV går mest fram med henholdsvis 3.7, 3.2 og 2.7 prosentpoeng sammenlignet med 2017.

Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men har gått tilbake med 4.4 prosentpoeng.

Rødt, Høyre og Miljøpartiet De Grønne har også hatt tilbakegang, men i mindre grad.

Senterpartiet har en framgang på 1 prosentpoeng, mens KrF nå er nede i 2.0 prosent oppslutning i skolevalget etter en nedgang fra 3.2 prosent i 2017.

Indre kommer tilbake med resultater fra de lokale, videregående skolene.