Onsdag 17. august skal spente elever igjen innta skolene i Aurskog-Høland.

Skolestarten kan imidlertid bli spolert av lærerstreik.

Siden 20. juni har 45 medlemmer i Utdanningsforbundet i Bergen kommune streiket. Dersom ikke konflikten får en løsning, ventes det at lærerstreiken trappes opp neste uke.

Forberedt

– Jeg må holde tett kontakt med rektorene og følge saken nøye. Informasjon vil bli sendt ut til foresatte straks vi eventuelt får vite noe om situasjonen for våre skoler. Vi er forberedt på en ordinær skolestart for alle våre elever, men vi må også være klare til å gjøre endringer, dersom vi blir direkte berørt av streiken, sier skolesjef Mona Andersen i Aurskog-Høland kommune til kommunens hjemmeside.

Utdanningsforbundet har laget en plan for opptrapping av streiken, ifølge leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

– Dette betyr at vi alle må være forberedt på lærerstreik ved skolestart. Om Aurskog-Høland kommune vil bli direkte berørt av lærerstreiken vet vi altså ikke per nå. Vi er uansett klare for å ta imot elever den 17.august og ser fram til et godt skoleår, sier Andersen.

Streiken handler om lønn til lærerne. Under lønnsoppgjøret i mai ble aldri Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet enige med Kommunenes Sentralforbund (KS).