Setter lokalmiljøene på spill

Legges ned: Haugtun skole i Blaker.

Legges ned: Haugtun skole i Blaker.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerFlertallet i kommunestyret i Sørum, med H og AP i spissen, legger opp til å vedta en plan for skoleutvikling som innebærer nedleggelse av minst to skoler i Sørum – Haugtun og Sørum.

En innsparing på rundt 23 millioner – eller cirka 2 prosent av kommunens samlede driftsbudsjett veksles inn mot rasering av to lokalsamfunn. Det er ingen grunn til å skryte verken av den administrative eller politiske hukommelse i denne sammenheng. Glemt er innføringen av eiendomsskatt. Hovedargumentet for denne skatten var at man skulle beholde skolestrukturen i bygda.

Til grunn for vedtaket legges en ren driftsmessig kalkyle for Sørum kommune. Det samfunnsøkonomiske og helhetlige perspektivet mangler fullstendig.

Rådmannen ivrer etter å slå fast at det ikke er forskningsmessig belegg for å hevde at etablering av større skoler vil påvirke det psykososiale miljøet negativt. En slik påstand er rett og slett uansvarlig. Rådmannen kan umulig ha satt seg inn i verken psykologisk eller sosiologisk basert forskning.

I de siste 50 år er det gang på gang påvist hvilke fordeler mindre og oversiktlige miljøer har. Dette er forskning som kan anvendes både på læringsmiljøer og på nærmiljøproblematikk generelt.

Fremtidig skolestruktur skulle vurderes med bakgrunn i seks fokusområder, blant annet hensynet til folkehelse, nærmiljø- og grendefaktorer, som det heter. Igjen fusker rådmannen i faget i forhold til oppdraget. Hun skriver rett ut i en av sine kommentarer til høringsuttalelsene:

«Skolens primære oppgave er likevel å drive undervisning, og det har vært et mål å tilrettelegge for en struktur som gir effektiv ressursutnyttelse».

Katta ut av sekken!

Skolen er mye mer enn bare ren undervisning. Rådmannen kunne med fordel lest § 1 i grunnskoleloven!

Skolen er den av de aller viktigste forutsetningen for å skape og utvikle et levende lokalmiljø. Uten skolen spøker det for idrettslaget, for skolemusikken og for fellesarrangementer som binder bygda sammen. Navet i nærmiljøutviklingen blir borte. Elevene blir frarøvet mulighetene for lokalt engasjement og deltakelse, en svært viktig forutsetning for dannelse og egen utvikling. Våre nærmiljøer kan tilby barn og unge en samfunnsmessig integrering av stor betydning for den enkelte.

– Uten skolen dør bygda 

Det grønne skiftet fordrer en helt annen politisk tilnærming enn hva som skjer i denne saken. Nærhet til naturmiljøet, muligheten for å ferdes uten bruk av bil, nærhet til knutepunkter for offentlig transport og så videre, må vektlegges i den samfunnsmessige planlegging. Det må også gjelde utvikling av skolen og dens lokalisering.

Det er å forvente at våre valgte ombudsmenn kjenner sitt helhetlige ansvar når det skal fattes vedtak i Sørum kommunestyre den 26. april. Politikerne bør se helhet og den samfunnsøkonomiske gevinst i å bevare og styrke våre lokalmiljøer.

Den utredning som ligger til grunn for kommunestyrets behandling er ensidig og har en betenkelig, lettvint omgang med fakta! Politikerne fraviker sine egne partiprogrammer. Nærmiljøets verdier står i fare!

Artikkeltags