Kommunene får millionbeløp for å ansette flere lærere ved lokale skoler

Rømskog kommune får vel 200.000 kroner i statlige midler øremerket lærerstillinger, mens Aurskog-Høland, Sørum og Fet får millionbeløp.