– Noen av dem begynte å spille piano, det hadde de ansatte aldri opplevd før

Elevene flyttet klasserommet til sykehjemmet, og fikk et positivt møte med de eldre.