119 søkere til 20 lærerstillinger: – Kampen om å få de beste lærerne til sin kommune, er hard

– Stor kamp om å få de beste lærerne, sier kommunalsjef.