Denne riksveien må Ine Marie (7) krysse på vei til skolen: – Det ender jo med at vi kjører henne hver dag

Første etappe av skolevegen til Ine Marie (7) er kryssing av den farlige riksveien. Foreldrene opplever ikke det som en særlig trygg løsning.