(Romerikes Blad)

Et overveldende flertall av fylkespolitikerne i Akershus ønsker å forskyve skoledagen inntil én time med nytt forsøksprosjekt.

– Elever sover lenger og føler seg derfor mindre trøtte. Det blir mindre depresjon og irritasjon, mer aktivitet fra første time. Flere spiser frokost og blir dermed mer konsentrerte og motiverte, sier Arne-Rune Gjelsvik (FrP), leder for hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus.

Det er lite forskning på senere skolestart, men en studie som ble referert til i saken var blant annet et forsøk ved en ungdomsskole i USA i 2014. Effekten av å forskyve skolestart en halv time viste seg å være store:

  • Andelen elever som sov mer enn åtte timer, gikk opp fra 16 til 55 prosent
  • Andelen elever som følte seg trøtte på dagtid, gikk ned fra 49 til 20 prosent
  • Dobbelt så mange spiste frokost
  • Elevene ble mindre deprimerte og irriterte og mer aktive i første time
  • Elevene ble mer konsentrerte og motivasjonen for skolearbeidet økte

– Det er rett og slett så mange positive virkninger ved senere skolestart, at selv om det fortsatt er lite forsket på videregående nivå, ser vi ingen grunn til ikke å gjennomføre dette i Akershusskolen, sier Gjelsvik.

 

Tre skoler fra hver region

Forslaget ble vedtatt i hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus fylkeskommune i forrige uke. Saken skal behandles i fylkestinget 20. november.

– Et av motargumentene er at ungdom må lære seg om å stå opp om morgenen, men det er ikke jo alle som jobber 09 til 16, men turnus. Ungdommer på ungdomsskole og videregående har en annen hormonell syklus. Vi må tilrettelegge i skolehverdagen slik at elevene orker mer og blir mer motiverte, sier Gjelsvik.

Tre skoler fra hver region skal inngå i forsøksprosjektet.

– Skolene er ikke avgjort, men kriteriene er at de allerede har tidlig skolestart, det skal være sentrumsnære skoler med en del elever og over tid høyt frafall.

Bildeserie

Disse møtte vi på byen i helgen!

 

Kan hjelpe mot skulking

På Strømmen videregående starter de fleste halv ni hver dag. Nestleder i elevrådet vet at mange av elevene er interessert i å starte senere.

– Basert på innspill som har kommet og at mange mener at vi starter for tidlig, går jeg utfra at vi ser på det som positivt. Vi har en del linjer der mange jobber i skift i de yrkene de skal ut i. For dem er det positivt både å komme seg ut av huset senere og slippe rushtida, sier Vida Athea Kokvik.

Hun påpeker at noen yrkesfag som skal opp tidlig er imot å starte senere.

– Vi er en yrkesfaglig skole der vi forbereder oss til arbeidslivet og der vi prøver å få skolehverdagen så realistisk og lik som mulig.Jeg vet at noen er litt imot det, folk som går teknisk industriell produksjon, elektrikere, rørleggere og fagarbeidere må gjerne opp tidlig senere i arbeidslivet.

Likevel tror hun jeg tror det vil ha et positivt utfall for de fleste elever.

– Veldig mange forsover seg. Det vil hjelpe mye på skulking og trøtthet i timene. Én ekstra time å sove på kan gjøre at de ikke sovner i timene eller reiser hjem etter timen.

Les også Terningkast 4

En smak av den syvende himmel

 

– Heller stå opp tidlig og dra hjem tidlig

På Lillestrøm videregående kjenner ikke elevrådet til særskilte ønsker om å starte senere.

– Det har ikke kommet opp tidligere at det er sterke ønsker om å starte senere. På Lillestrøm har vi skole fra 0810 til til halv fire. Mange vil nok heller stå opp tidlig og dra hjem tidlig, slik at kvelden er fri til fritidsaktiviteter, istedenfor å være på skolen til halv fem, sier elevrådsleder Elling Svee.

Han utelukker ikke at det kunne vært positivt for både helse og prestasjoner å starte litt senere.

– Men det jeg kan si, er at det ikke er tatt opp mye her. Men det kan også være fordi mange ikke tror det er mulig å endre på