Skogstjerne eller tyttebærblomst? – En umulig oppgave å velge

En umulig oppgave å velge mellom skogstjerne og tyttebærblomst, mente kommunedirektøren. Vi velger begge, foreslo Tittin Foss-Haneborg (MDG). Nei, vi velger en, sa andre lokalpolitikere. Spesielt en person som ble glad for utfallet.