(Romerikes Blad)

Skogbrannen var i området Fjellboveien og Åskammen på Frogner.

– Det var viktig med tidlig varsling. I tillegg kom vi tett på brannen og det var også en kum her så vi fikk tilgang på mye vann. Det gjorde at vi fikk slått ned brannen før den dro inn i den store blandingsskogen her. Da hadde det sett veldig annerledes ut. Det var helt på håret at det ikke gikk ordentlig galt og vi kunne stått her mye lenger, fastslår brannvesenets innsatsleder Ingarth Andersen.