Viser unik utstilling om skogen, miljøet og framtida

Artikkelen er over 1 år gammel

– I år har vi lagt vekt på å vise noe nytt om «skogen i framtida». Ja, for forskning viser at alt som i dag lages av olje kan lages av trær, sier Asbjørn Jørstad.

DEL

Det er i skogutstillingen på Aur Prestegård («Skogen i Aurskog – i fortid, nåtid og framtid») som det unike framtidsperspektivet skal vises fram, blant annet til helgen.

– Vi har vokst opp med at skogens trær blir brukt til husbygging og papirproduksjon. Men nå har finske forskere kommet til at trær kan bli til miljøvennlige klær. Det kan bli et vesentlig bidrag i kampen for å redde klima og miljø, sier Asbjørn Jørstad.

Han er primus motor for utstillingen, og har mer på hjertet når det gjelder skog, klima og miljø:

– En FN-konferanse kom til at klesindustrien nå slipper ut mer drivhusgass-volum enn all flytrafikk og sjøfart i verden. I jakten på å redusere utslipp for å redde klima, er det all grunn til å stille spørsmål både om det produseres/kjøpes unødig mye, og måten det produseres på.

Store mengder av plantevernmidler

Asbjørn Jørstad viser til at «bomull dyrkes og er i dag helt vesentlig i produksjon av klær».

– Men til dette forbrukes store mengder av plantevernmidler, og 10 000 liter vann per kilo bomull. Til en vanlig bomullsskjorte går det også med 0,6 kg kjemikalier. Dette er ikke uproblematisk med tanke på natur og miljø, all energien, alt vannet, kjemikaliene og insektmidlene som går med til å produsere tekstiler av for eksempel bomull.

Jørstad opplyser at «basert på edderkoppens måte å spinne tråder har firmaet Spinnova funnet en metode hvor alle typer biologisk materiale (trær, halm …) sammen med vann kan males ned til mikrofiber, kalt nanocellulose».

– Dette er helt uten bruk av kjemikalier, sier Jørstad.

Temaet ligge Jørstads hjerte nært. Han fortsetter:

– Spinnovas tekstilfibre kan komposteres som papir, men det viktigste er at brukte tekstiler kan gjenbrukes ved at de flere ganger kan males ned til mikrofiber. Trær kan også brukes som grunnlag til mat for både gris og laks. Norske forskere (Foods of Norway) har allerede dokumentert at «gjærmjøl» basert på granflis kan erstatte soya som proteinkilde. Om dette også kan bli fullverdig proteinkilde i melkeproduksjon blir nå undersøkt. Kan våre husdyr få fullverdig protein fra norske trær har vi et kortreist og bærekraftig alternativ som øker vår selvforsyningsgrad vesentlig. Da er vi bedre rusta i en framtid hvor nok mat til alle kan bli et økende problem. Dermed kan skogen få en vesentlig økt betydning for oss alle. For skogeiere en oppfordring til å plante nytt og utnytte produksjonsmulighetene best mulig. For alle oss andre: Tenk tre, bruk tre og trebaserte produkter, og husk at det er en fornybar ressurs.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken