Idyllens dramatiske forhistorie: Ranet og drept i eget hjem

Skauen husmannsplass assosieres med Skauendagen, badeplass og skiløyper, men plassen har en langt mer dramatisk historie enn det idyllen tilsier.