Frykt for å bli oppdaget får flere til å melde fra selv

– Mange valgte nok å melde fra når de skjønte at «nå går toget», sier skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen.

– Mange valgte nok å melde fra når de skjønte at «nå går toget», sier skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen.

Artikkelen er over 2 år gammel

Over dobbelt så mange romerikinger valgte selv å fortelle om skjulte inntekter og formuer i fjor, trolig av frykt for å bli oppdaget. Det kan være smart.

DEL

(Romerikes Blad) Det var 44 fra Romerike, mot 19 året før, som selv gikk til myndighetene og meldte fra om skjulte inntekter eller formuer i utlandet eller i Norge, forteller Skatt Øst i en pressemelding.

Trolig var det informasjon i fjor høst om at man innen 30. september ville få informasjon fra andre land, som gjorde at flere valgte å gjøre dette.

Hvis man selv melder fra, slipper man tilleggsskatt på 60 prosent og i verste fall, i de mest alvorlige tilfellene, å bli politianmeldt og få en straffesak mot seg.

Melder man fra om skjulte formuer eller inntekter går skattemyndighetene inntil ti år tilbake med å kreve inn skatt.

– Mange valgte nok å melde fra når de skjønte at «nå går toget», sier skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen.

Til høsten får skattemyndighetene informasjon fra 50 nye land, blant annet Sveits, som er det desidert største landet når det gjelder skjulte formuer som dukker opp, ifølge Kristiansen.

Til sammen meldte 525 personer fra til Skatt øst om skjulte formuer og inntekter i fjor, mot 317 personer i 2016. Det ble fastsatt 6,5 milliarder kroner i formue og 195,5 millioner kroner i inntekt i 2017.

– Det kom hele 237 meldinger om frivillig retting i september, hvor tilsvarende tall i 2016 var 20. Tidlig i september ble det informert om at skatteetaten ville motta finansielle opplysninger fra 50 land innen 30. september, sier Kristiansen.

Siden høsten 2007 har så mange som 2055 personer tatt kontakt og meldt fra til Skatt øst.

– Til nå har vi behandlet 1667 av disse sakene, og totalt for disse har vi økt den skattbare formuen med hele 55,6 milliarder kroner og inntektene med 1,87 milliarder kroner.

For å unngå tilleggsskatt eller straff må man frivillig på eget initiativ melde fra til skattekontoret om beløp som ikke tidligere er oppgitt i skattemeldinger. Man slipper da å betale tilleggsskatt på inntil 60 prosent eller å bli politianmeldt, men må betale den skatten man skulle ha betalt og renter.

Geografisk fordeling av antall saker og beløp i Skatt øst (2007-2017)

DistriktAntall personer som har meldt seg totalt og antallet i 2017

Saker behandlet ferdig

Formuesbeløp og antall

Oslo1211  /      264   44,190 mrd.  /      998
Asker og Bærum409    /        99    4,979 mrd.  /       337
Romerike118    /        44       282 mill.  /         88
Follo  90    /        33    1,196 mrd.  /         69
Østfold  77    /        28       379 mill.  /         49
Hedmark  36    /          8       582 mill.  /         33
Oppland  56   /          27       427 mill.  /         48

Artikkeltags