Det er en rekke utbyggingsprosjekter i Aurskog. Nå skal det fastsettes veinavn for tre av byggeprosjektene hvor det er planlagt til sammen rundt 600 boenheter.

Et av utbyggingsprosjektene er på Søndre Bogstad, hvor det er planlagt leiligheter. Der har Aurskog historielag gitt forslag på Ågot Lokshaugs vei. Historielaget viser til at hun var en fremtredende person i Aurskog, og drev blant annet kiosk på idrettsplassen på Bogstad, der Aura trening har lokaler i dag.

I området til tidligere Finstadbru kassefabrikk, foreligger det et enkelt forslag: Fabrikkveien. Forslaget er fra Aurskog historielag som vil oppkalle veien til minne om Finstadbru kassefabrikk som flyttet fra Finstadbru til Aursmoen i 1952

For Sentrumhagens del er det foreslått følgende veinavn: Mathea Moens vei, Langryggen, Lærer Svensøys vei, Peder Sveistrups vei, Pershaugen og Høgfallet.

Når det gjelder forslagene til personnavn, legges følgende til grunn for valget:

  • Peder Sveistrups vei, foreslått av både historielaget og grunneier – opplyst å være en sentral person tilknyttet gårdsbruket Aurheim.
  • Mathea Moens vei, foreslått av historielaget – opplyses å ha vært en sentral, hjelpsom og empatisk person i lokalmiljøet på Aursmoen.
  • Lærer Svensøys vei, foreslått av historielaget – opplyses å ha vært en sentral og avholdt lærer over lang tid i Aurskog.

Saken skal opp til politisk behandling i utvalg for kultur og medvirkning, før den endelige avgjørelsen blir fattet av formannskapet i Aurskog-Høland 20. mars.