– Skal friluftsgruppa i Fysak legges ned?

Arnfinn Wennemo (KrF) stilte spørsmål i kommunestyret.