Skal diskutere Glommakryssing, jernbaneutbygging og planene for boliger

Artikkelen er over 1 år gammel

Glommakryssing, jernbaneutbygging og den planlagte boligbyggingen med opp mot flere tusen nye innbyggere. Dette er blant sakene som lokalpolitikerne i Aurskog-Høland skal diskutere i formannskapsmøtet mandag. Riksvei 22 sør for Øyeren står også på sakskartet.

DEL

Sakene kommer opp i forbindelse med at formannskapet i Aurskog-Høland skal behandle høringsuttalelse om kommuneplanens arealdel for Fet kommune. Denne ligger ute på offentlig ettersyn fram til 26. april.

«Det er spesielt fire forhold som er interessante for vår kommune», skriver Aurskog-Høland kommune på sin hjemmeside, og ramser opp Glomma-kryssingen, jernbaneutbygging, riksvei 22 øst for Øyeren og planlagt boligbygging på østsiden av Glomma.

Les også: Nå blir det store endringer i bussrutene

Uavklart

Glomma-kryssingen ligger til behandling i Samferdselsdepartementet. Det er uavklart når Fet kommune får oversendt kommunedelplanen til sluttbehandling.

I arealdelen er det båndlagt arealer til Glomma-kryssing. Det er lagt inn arealer til omfattende boligbygging på østsiden av Glomma, som kan romme opp mot flere tusen nye innbyggere.

Les mer om byggeplanene her: En urban bygd planlegges: – Et framtidsrettet prosjekt

«Dersom områdene bygges ut før ny Glomma kryssing er på plass vil det ytterligere forsterke dagens problemer med trafikkavvikling på eksisterende bru», skriver kommunen på hjemmesida.

Les også: Glommakryssing: – Vi forventer at Fet sier ja til bompengefinansiering i kveld, så Statens vegvesen kan komme i gang

Ønsker å bedre tilbudet

Når det gjelder fremtidig jernbane på strekningen mellom Oslo og Karlstad, er det skissert tre alternativer.

Traseen via Bjørkelangen er et av alternativene. De andre er via Ørje og Kongsvinger, der Kongsvingerbanen er trukket ut via Gardermoen. Alternativene er ikke prioritert.

Les også: – Tenk hvilket løft Aurskog-Høland ville fått med høyhastighetstog!

Høyhastighetsbane: Store planer som aldri blir noe av, eller ...?

Dette kan bli høyhastighetsbanens trasé

Høyhastighetstog: Reisetiden mellom Bjørkelangen og Oslo kan bli på 20 minutter: – Kan spare samfunnet for 20 millioner om dagen

Høyhastighetsbane vil gi et løft for Aurskog-Høland - men vil også kreve sitt

Av planbeskrivelsen framgår det at Fet kommune ønsker å bedre tilbudet for reisende fra Svingen stasjon, blant annet ved å etablere flere innfartsparkeringsplasser.

Det er ikke sagt noe om utbygging av riksvei 22 øst for Øyeren.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken