Aurskog-Høland kommune har lyst ut en stilling med tittelen «personell til Covid-19 – smittesporing».

– Stillingen er lyst ut fordi vi har en ansatt som har fått en annen jobb i kommunen, sier kommunalsjef for helse og livsmestring Kjersti Vevstad til Indre Akershus Blad.

Men hun legger ikke skjul på at kommunens smittesporingsteam også må styrkes.

– Ja, i hvert fall hvis vi skal fortsette smittesporingen som nå. Vi ser at Lillestrøm og Lørenskog standardiserer smittesporingen litt, og forbereder seg på en stor bølge. Da kan man ikke smittespore på samme måte som i dag, og vi skal vurdere hvordan vi skal gjøre det. Vi har nettopp hatt beredskapsmøte, og der snakket vi om dette. Det er allerede mye å gjøre, sier Vevstad.

Aurskog-Høland kommune har omrokkert på en rekke ansatte under pandemien, men stillinger til smittesporing har som regel vært lyst ut offentlig.

– De fleste har kommet utenfra, men det kan ha vært noen som har søkt internt. Da det ble lockdown i starten av pandemien var det nesten 100 ansatte av våre 1.200 som jobbet med covidrelaterte ting, som de vanligvis ikke jobber med. Det ga et grunnlag for at noen opparbeidet seg kompetanse som vi kunne dra nytte av seinere, sier Vevstad.

– Nå er det noen arenaer som er stengt, for eksempel Bjørkebadet, så det er noen ressurser som kan brukes.

– Hvordan er situasjonen med sykefravær, karantene og så videre blant helseansatte?

– Vi hadde en del utfordringer i sektoren med turnustjenesten oppunder jul og seint i høst. Da fikk alle med deltidsstilling tilbud om å jobbe mer, og det ble åpnet for ekstravakter, ekstrahjelp og overtid. Vi åpnet helt opp, og det var tiltak som måtte gjøres for å få nok bemanning og hjulene til å gå rundt. Det har fungert, og selv om det ikke har roet seg alle steder er det blitt mye bedre jevnt over. Nærværet har økt.