Det skal ansettes dirigent for Bråte skolekorps i 20 prosent midlertidig stilling. Kommunen har i fra høsten 2021 hatt en korpssatsning der korpsene får dekket mesteparten av dirigentutgiften av kommunen, som ansettes gjennom kulturskolen. Denne satsningen er foreslått videreført.

Arbeidsoppgavene til den som ansettes er blant annet å være musikalsk leder for korpset og drive rekrutteringsarbeid. Når det gjeder kvalifikasjoner nevnes bachelor, «eller annen tilsvarende høyere relevant utdanning i musikk».

Dans og trompet

Kulturskolen skal også ansette kulturskolelærer i dans, 40 prosent vikariat. Arbeidsoppgavene her er blant annet ukentlig undervisning av elevgrupper, som per dags dato er klassisk ballett 1,2 og 3, cool kidz 1.-4. klasse, danselek, moderne fra 10 år og dansekompani, som er skolens fordypningstilbud i dans.

Her settes det krav til følgende kvalifikasjoner: 3-årig danseutdanning fra høgskole eller universitet, pedagogisk utdanning, erfaring med undervisning av barn og ungdom, kompetanse klassisk dans og gjerne også moderne dans - og førerkort.

Den som ansettes som kulturskolelærer i trompet / finmessing, her er det ledig 10 prosent midlertidig stilling, skal hovedsaklig undervise i trompet og kornett.

Også for de minste

Kulturskolen har også småbarnstilbud, og her skal det ansettes kulturskolelærer i 10 prosent vikariat. Arbeidsoppgavene er blant annet å undervise i babysang/musikk fra livets begynnelse, i småbarnssang 1-3 år og eventuelt i teaterlek for 5- og 6-åringer.

Kulturskolen i Aurskog-Høland har cirka 400 elever i kunstartene dans, drama, kunst og musikk, og 20 ansatte.