Sjokktall! Snart kan det koste 440 kroner i bompenger for Oslo-tur

Du kan vente deg bompengesjokk hvis du i 2030 vil ta bilen for å komme deg til og fra Oslo - og dette gjelder svært mange lokale bilister.