Sier ja til ny skole og barnehage – og beholder Haneborg enn så lenge

Formannskapet går inn for å sette i gang arbeidet med å bygge nye Aursmoen skole, og frede Haneborg. I hvert fall for en stund.