Ole Jørgen håper på en fin høst med en god avling, både av poeng og korn hjemme på gården!

Av

SHIUL-trener Ole Jørgen Kolstad ser fram imot en fin høst.