Her har mange fått fartsbot – ser du hva som mangler?

I denne 60-sona er det mange som er bøtelagt og har mistet førerkortet etter fartsovertredelser, men ser du hva som mangler?