7.000 dugnadstimer ga samlingsplass for hele bygda til 6,7 millioner

Skogfolket gikk mann av huse for å bygge klubbhuset.