– Ser på muligheten for en restaurant i første etasje

Siden senterets åpning i 2010 har tre restauranter forsøkt å etablere seg uten å lykkes.